Członkowie SITPMB mogą ubiegać się o tytuł „Rzeczoznawcy SITPMB" w zakresie:

 1. Okienno-drzwiowych i fasadowych konstrukcji z aluminium, stali, PCV i drewna, a także bram, balustrad, barier i elementów z blach.

 2. Robót kamieniarsko-budowlanych i wyrobów z kamienia.

 3. Badań mikrobiologicznych także obiektów zabytkowych oraz mykologii (odgrzybiania).

 4. Konstrukcji dachów, pokryć dachowych, prac dekarsko-blacharskich i materiałów izolacyjnych.

 5. Obiektów drogowych i budowlanych konstrukcji murowanych i stalowych, a także obiektów zabytkowych (w tym obiektów podziemnych).

 6. Rewitalizacji zieleni.

 7. Konstrukcyjno-budowlanym.

 8. Instalacji i sieci sanitarnych.

 9. Instalacji i sieci elektrycznych .

 10. Robót górniczych.

 11. Rozliczania kosztów inwestycji budowlanych.    
 12. Wyceny nieruchomości.
 13. Wyceny ruchomości.
 14. Zamówień publicznych (SIWZ i FIDIZ).
 15. Prawa budowlanego.
 16. Przygotowania projektu dofinansowania.
 17. Wykorzystania źródeł energii odnawialnej.     

 

GŁÓWNA KOMISJA KWALIFIKACYJNO WERYFIKACYJNA RZECZOZNAWCÓW

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1.

mgr inż. Roman DUDA

Członek

2.

inż. Marek ARWAR

Członek

3.

mgr inż. Stanisław BYCZUK

Członek

4.

mgr inż. Kazimierz CHMIELNICKI

Członek

5.

mgr inż. Andrzej MIZERSKI

Członek