ZARZĄD GŁÓWNY XVII KADENCJI (2018 ÷ 2022)

 

 

Prezes SITPMB dr inż. arch. Adam BARYŁKA 

 

 

 

 

wbaranowicz.jpg - 7.97 Kb

W-ce Prezes 

 dr inż. Genowefa

Zapotoczna - Sytek 

 

W-ce Prezes  

mgr inż. Elżbieta

Kuropatwa - Janiszewska

 

W-ce Prezes 

dr inż. Barbara

Słomka Słupik

W-ce Prezes 

mgr inż. 

Elżbieta Kowalczyk 

 Sekretarz Generalny 

mgr inż. Wiesław

Leszek Baranowicz 

 

 

PREZESI ODDZIAŁÓW

- BIAŁYSTOK

mgr inż. Maciej Wierzbicki

- BYDGOSZCZ

dr n. chem. Jan Jabłoński

- GDAŃSK

mgr inż. Zofia Załuska – Kurbiel

- ODDZIAŁ ŚLĄSKI

dr inż. Barbara Słomka - Słupik

- KRAKÓW

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

- KROSNO

inż. Stanisław Kilar

- LUBLIN

mgr Andrzej Strawa

- ŁÓDŹ

mgr. Stanisław Jan Gola

- OPOLE

mgr inż. Jolanta Mazur 

- POZNAŃ

inż. Jan Skweres

- SZCZECIN inż. Włodzimierz Sawinda
- WARSZAWA mgr inż. Roman Duda
- WROCŁAW mgr inż. Kazimierz Haber
- KIELCE  mgr inż. Paulina Kostrzewa
- ODDZIAŁ PRZY ZG mgr inż. Bogumił Krawieczyński

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Wybrana na XVII Zjeździe

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

Jarema Andrzej Rabiński

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Anna Kosińska-Gozdek

3.

Sekretarz

mgr inż. Sylwiusz Andrzej Nowicki

4.

Członek

mgr inż. arch. Tomasz Buczek

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

techn. Andrzej Nowicki

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Dariusz Fidos

3.

Sekretarz

mgr inż. Dariusz Zając