Śląski Oddział SITPMB FSN-T NOT z siedzibą w Gliwicach

 

 

Śląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych FSN-T NOT

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Katedra Konstrukcji Budowlanych (RB-2)

ul. Akademicka 5, 44-100 GLIWICE
tel.: 32- 237 1127, 32- 237 2312

mob.: +48 663 790 604

 

 

Zarząd Śląskiego Oddziału

 1. Prezes: kol. dr inż. Barbara Słomka-Słupik
 2. Wiceprezes ds. kontaktów z przemysłem: kol. dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. PŚ
 3. Wiceprezes ds. naukowych: kol. dr inż. Izabela Bryt-Nitarska
 4. Wiceprezes ds. finansowych: kol. dr inż. Zofia Szweda
 5. Sekretarz: kol. dr inż. Zofia Szweda

 

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący: kol. dr inż. Marian Łupieżowiec
 2. Sekretarz: kol. mgr inż. Marcin Krzysteczko
 3. Członek: kol. inż. Paweł Sowa

 

Sąd Koleżeński

 1. Przewodniczący: kol. dr inż. Andrzej Śliwka
 2. Sekretarz: kol. dr inż. Zofia Szweda

 

Zarząd Koła pracowników

 1. Prezes: kol. dr inż. Zofia Szweda
 2. Wiceprezes ds. naukowych: kol. dr inż. Patrycja Miera
 3. Wiceprezes ds. współpracy z przemysłem: kol. mgr inż. Marcin Krzysteczko
 4. Skarbnik: kol. dr inż. Andrzej Śliwka
 5. Sekretarz: kol. dr inż. Andrzej Śliwka

 

Zarząd Koła studenckiego

 1. Prezes: kol. inż. Paweł Sowa
 2. Wiceprezes: kol. Katarzyna Grudnik
 3. Wiceprezes: kol. Mateusz Wójtowicz
 4. Skarbnik: kol. Łukasz Witos
 5. Sekretarz: kol. Agnieszka Himel