W dniu 16.04.2019 r. z inicjatywy Pana Prezesa Jerzego Gumińskiego zostało zorganizowane w siedzibie SITPMB spotkanie Wielkanocne. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu oraz zaproszeni goście. W świątecznej uroczystości uczestniczyła Pani Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz - Cudny. 

W dniu 14.04.2019 Pan Prezes Jerzy Gumiński wziął udział w uroczystości obchodów 70 lecia działalności Spółki SIGMA NOT. Podczas uroczystości Pan Prezes Jerzy Gumiński wręczył Prezesowi SIGMA NOT gratulacyjny adres okolicznościowy, podkreślając znaczenie wydawnictwa dla rozwoju działalności Stowarzyszeń. Podczas uroczystości została również uhonorowania srebrnym odznaczeniem SITPMB Pani Wiceprezes  Anna Rybacak - Dycio. Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy pomyślności na kolejna lata. 

W dniu 21 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Partnerów wspierających uroczystość z okazji 100 – lecia Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.  Na zaproszenie Prezes Urzędu Patentowego RP Pani dr Alicji Adamczak w spotkaniu uczestniczył Pan Prezes ZG SITPMB mgr inż. Jerzy Gumiński oraz Członek Honorowy SITPMB Prezes i Dyrektor Generalny Grupy SOLBET Pan mgr Marek Małecki.

 

Miło nam poinformować Państwa, że dniu 13.02.2019  Pan Prezes ZG SITPMB Jerzy Gumiński podpisał umowę współpracy z Panem Prezesem ZG SEP Piotrem Szymczakiem. Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że Pan Prezes SITPMB Jerzy Gumiński otrzymał zaproszenie od Pani Prezes Urzędu Patentowego Alicji Adamczyk na spotkanie partnerów obchodów jubileuszu 100 lecia Urzędu Patentowego RP. Nasze Stowarzyszenie bardzo dziękuje za wspaniałą współpracę i liczy na dalsze wspólne działania z Urzędem Patentowym RP. 

 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt. K 39/15  – w ustawie Prawo budowlane powinny zostać wprowadzone zmiany, z uwagi na stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu art. 16 pkt. tej ustawy, który zakres uprawnień przekazywał do uregulowania (bez określenia wytycznych)  w rozporządzeniu, oraz przepisu §22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Brak wprowadzenia tych zmian mogło skutkować brakiem możliwości nadawania nowych uprawnień budowlanych od dnia 13 lutego 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2019 r., podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, uwzględniającego wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, poprzez przeniesienie do ustawy - przepisów z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

W posiedzeniu uczestniczyła, jako przedstawiciel FSN-T NOT, kol. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Wiceprezes ZG SITPMB.

W dniu 24 stycznia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz podjął uchwałę o wniesieniu jej do rozpatrzenia przez Sejm RP.

 

 Oprac. E. Janiszewska-Kuropatwa

             Wiceprezes ZG SITPMB

 

Warszawa, 27.01.2019 r.

Wiceprezes ZG SITPMB, Kol. dr inż. Adam Baryłka wygrał już w pierwszej turze wybory na wakujące, po przedwczesnej śmierci w wieku 66 lat, Ś.P. prof. dr hab. inż. Józefa Suchy stanowisko w Zarządzie Głównym FSN-T NOT. Na to stanowisko kandydowało łącznie 7 kandydatów.