W dniu 16.04.2019 r. z inicjatywy Pana Prezesa Jerzego Gumińskiego zostało zorganizowane w siedzibie SITPMB spotkanie Wielkanocne. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu oraz zaproszeni goście. W świątecznej uroczystości uczestniczyła Pani Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz - Cudny.