W dniu 21 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Partnerów wspierających uroczystość z okazji 100 – lecia Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.  Na zaproszenie Prezes Urzędu Patentowego RP Pani dr Alicji Adamczak w spotkaniu uczestniczył Pan Prezes ZG SITPMB mgr inż. Jerzy Gumiński oraz Członek Honorowy SITPMB Prezes i Dyrektor Generalny Grupy SOLBET Pan mgr Marek Małecki.