Wiceprezes ZG SITPMB, Kol. dr inż. Adam Baryłka wygrał już w pierwszej turze wybory na wakujące, po przedwczesnej śmierci w wieku 66 lat, Ś.P. prof. dr hab. inż. Józefa Suchy stanowisko w Zarządzie Głównym FSN-T NOT. Na to stanowisko kandydowało łącznie 7 kandydatów.