Pogrążona  w wielkim bólu i żałobie Rodzino !  Szanowny Panie Ministrze !  Koleżanki i Koledzy Zmarłego !  Szanowni Państwo!

Żegnamy dziś Wielkiego Człowieka - człowieka przez duże „C”, naszego Prezesa Honorowego, dra inż. Andrzeja Eligiusza Paszkiewicza. Dra nauk humanistycznych w zakresie kultury materialnej (uzyskanego w PAN), i mgr inż. technologii drewna w zakresie mechanicznej obróbki (uzyskanego w macierzystej SGGW).

Zmarły był przedostatnim z żyjących członków-założycieli SITPMB, odrodzonego ponownie na samodzielny byt -a dziś prawie 72-letniego stowarzyszenia. Był jego pierwszym Sekretarzem Generalnym. Funkcję tą pełnił przez 20 lat - był to najtrudniejszy i jednocześnie najważniejszy dla nas okres podczas którego zostały opracowane - aktualne po dziś dzień -  wzorcowe dokumenty dla wszystkich dziedzin działalności stowarzyszeniowej. Z opracowanej przez Andrzeja dokumentacji skorzystały i inne SN-T naszej notowskiej federacji - co jest niezbitym dowodem - ich wysokiej przydatności jak i jakości. Dzięki Jego pracy jako Sekretarza Generalnego SITPMB kolejni prezesi SITPMB (byli to głównie Ministrowie Budownictwa jak: prof. dr inż. Edward Świrkowski czy  mgr inż. Adam Glazur), mieli o wiele łatwiejsze zadanie bo darzyli go pełnym zaufaniem.

Przedwcześnie zmarły AEP zainicjował także powstanie naszego, sztandarowego miesięcznika „Materiały Budowlane”, będąc przez wiele, wiele lat zastępcą Redaktora Naczelnego.

Kolega Paszkiewicz był nie tylko działaczem SITPMB, ale także działaczem FSN-T NOT udzielającym się w pracy wielu Komitetów i Komisji (m.in. przewodniczył Gł. Komisji ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego). Reprezentował SITPMB w Radzie Nadzorczej największego w Polsce wydawnictwa prasy technicznej SIGMA-NOT. Był członkiem Rady Muzeum Techniki, SITLiD i przez ~10 lat Red. Naczelnym miesięcznika „Przemysł Drzewny”. Był też członkiem-założycielem i Członkiem Honorowym PTHT.

Współtworzył „Słownik Biograficzny Techników Polskich” w którym teraz może już być wpisane i Jego nazwisko - gdyż warunkiem Sine qua non jest to - że można być wpisanym dopiero pośmiertnie. Myślę, że osoba z tak poważnym dorobkiem jak Kol. Paszkiewicz (że wspomnę 69 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, 10 scenariuszy do filmów dokumentalnych oraz 4 książek w tym „Monografii SITPMB”), spełnia te warunki z naddatkiem. Działalność jego nie ograniczała się tylko do terytorium RP - był członkiem wielu organizacji międzynarodowych w tym „Światowej Rady Badań na  Polonią”, przewodniczył także Polskiemu Komitetowi Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i wielu innych.

Zmarły był członkiem „Rady Ochrony Pracy”, a także przewodniczył Zespołowi tej Rady ds., Nauki, Edukacji i Promocji przy Sejmie RP. Był Członkiem - Założycielem Akademii Inżynierskiej w Polsce.
Podczas jak się okazało, ostatniej już niestety, rozmowy w jego mieszkaniu w dniu 29 stycznia rozmawialiśmy o potrzebie przygotowania materiału dla Wikipedii - wtedy zasugerował aby wykorzystać do tego celu Monografię 70-lecia SITPMB i to jedyne niedokończone dzieło, które zostawił nam do realizacji.

Mamy nadzieję, że jesteś potrzebny Panu Bogu do realizacji Jego bożych planów i dlatego powołał Cię do siebie.


W imieniu Statutowych Organów oraz wszystkich członków i sympatyków SITPMB ŻEGNAJ  Przyjacielu. Dziękujemy za wszystko co dla nas zrobiłeś. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych ale nie w Twoim przypadku - Ciebie powinno się sklonować choć to nieetyczne.