W dniu 24 czerwca 2017r. w Sali Prezydialnej w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 odbyło się połączone zebranie Zarządu Głównego i Rady Naczelnej SITPMB , na którym została przedstawiona m.in.:

 • informacja o uzyskaniu wpisu do KRS i rejestracji znowelizowanego Statutu SITPMB,
 • informacja o zakończeniu pracy Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu SITPMB - rozliczenie Gali,
 • bilans SITPMB za 2016r.,
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, opinia RN i dyskusja nt. bilansu,
 • przyjęcie bilansu za 2016r.,
 • sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • informacja nt. stanu osobowego SITPMB oraz kondycji Oddziałów – TWSO,
 • plan pracy i budżet 2017,
 • zakończenie procesu likwidacyjnego ODKT,
 • rozliczenie konferencji CHEMBUD,
 • informacje o nowej stronie internetowej SITPMB,
 • informacja o Konkursie WBR.

Po umówieniu spraw bieżących uczestnicy połączonego zebrania udali się na zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.