Rekomendacje SITPMB

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) jako jeden z głównych celów swojej działalności wybrało promowanie polskich produktów w zakresie materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Ww. zadanie jest urzeczywistniane poprzez przyznawanie „Rekomendacji SITPMB”. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do produkcji określonych wyrobów na wysokim poziomie technicznym.

 

Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy SITPMB - na wniosek zainteresowanej firmy - badają, testują i analizują jej produkty. Po pomyślnym zakończeniu badań, wydawana jest pisemna opinia – „Rekomendacja SITPMB”. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny. Wyrażamy przekonanie, że uzyskanie przez firmy rekomendacji SITPMB pozwolą zdobyć dodatkowych klientów oraz wypromować Państwa firmę.

W uzasadnionych przypadkach SITPMB zastrzega sobie prawo cofnięcia nadanej rekomendacji.

 

Aby otrzymać rekomendację SITPMB należy:

  1. Zapoznać się z zasadami ubiegania się o rekomendację SITPMB na produkowane materiały budowlane, szkło lub ceramikę.
  2. Złożyć Wniosek o udzielenie rekomendacji SITPMB.
  3. Złożyć ankietę SITPMB

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości - prosimy o kontakt z SITPMB

 

Po uzyskaniu rekomendacji SITPMB otrzymujecie państwo:

  1. Zaświadczenie rekomendacyjne SITPMB.
  2. Wzór znaku rekomendacyjnego, który może być używany na materiałach, które otrzymały rekomendację.