ZAŚWIADCZENIE REKOMENDACYJNE

 

Nr ………

 

 

 

Decyzją nr………. z dnia……….. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych firma ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

uzyskała na podstawie przeprowadzonego postępowania rekomendację na nw. wyrób:

 

……………………………..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekomendacyjnej Prezes SITPMB