Składamy serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Panu mgr inż. Roman Lulis za zaproszenie dla Prezesa Zarządu Głównego SITPMB dr inż. arch. Adama Baryłki do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych 2020.